МИ СМО ТИМ СТРУЧЊАКА ИЗ ОБЛАСТИ РУДАРСТВА, ГЕОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ, ВАМА НА РАСПОЛАГАЊУ

НАШЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Рударство

Преко 120 пројеката (Главни рударски пројекти, Допунски рударски пројекти, Упрошћени рударски пројекти, Студије економске оправданости), многе ревизије пројеката, рударски надзори и Пројекти рекултивација деградисаног земљишта.

Геологија

Преко 50 геолошких елабората, преко 60 пројеката детаљних геолошких истраживања, преко 30 развојних пројеката и студија. Вршимо инжењерско геолошке надзоре и водимо књиге резерви минералних сировина многим привредним субјектима, који имају право експлоатације.

Екологија

Урађено је преко 100 стручних подлога из области заштите животне средине (студије утицаја на животну средину, планови активности, докази за издавање еколошке дозволе, стратешке процјене утицаја на животну средину, извјештаје о извршеном мониторингу) за различите привредне субјекте и разне дјелатности.

РУДАРСКО-ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА

Рударски институт Приједор преко својих иностраних партнера врши услугу набавке рударских и грађевинских машина за потребе корисника унутар Босне и Херцеговине.

0 +
ПРОЈЕКАТА
0
ГОДИНА ИСКУСТВА
0
ЗАПОСЛЕНИХ

О НАМА

Укратко о Рударском институту

Истраживачка, развојна, и инжењерско – пројектантска дјелатност Рударског института орјентисана је ка изради пројеката који се односе на експлоатацију и припрему минералних сировина, механици стијена и тла, вентилацији рудника, заштити животне средине, рекултивацији и уређењу деградираних површина, рудничким објектима и инфраструктури, електроенергетском напајању, рудничкој геологији, хидрогеологији, надзору, контроли и управљању процесима у рударству, рачунарски интегрисаним технологијама и економици индустрије минерала.

Током овог љета имали смо прилику да поново угостимо студенте стажисте у оквиру RIS Internship programme, који организује EIT (European Institute of Innovation & Technology), уз подршку Европске уније.

Први студент који је радио на нашем институту током јула и августа је Мussie Habtemariam Zeru из Еритреје, студент мастер студија рударства на Техничком универзитету у Фрајбургу, Њемачка. Током септембра на нашем институту боравио је Brian Lomong из Кеније, студент мастер студија рударства на Универзитету науке и технологије у Вроцлаву, Пољска, на Факултету за геотехнику, рударство и геологију.

Током боравка ученици су имали прилику да учествују у кабинетском и теренском раду. Учествовали су у изради два пројекта детаљних геолошких истраживања лежишта угља. Упознали су се са законским процедурама које важе у Републици Српској, а потом и са процесом рада у нашој компанији. Након упознавања са пројектима, они су својим радом допринели завршетку пројеката. Имали су прилику да посјете руднике у околини Приједора, гдје су могли видјети процесе површинске експлоатације, као и процесе припреме минералних сировина. Ученици су показали добро знање, вољу за учењем, добро разумевање проблема на које су наилазили и одређене идеје за унапређење процеса рада. Захваљујемо им се што су одабрали Рударски институт Приједор да обављаjу своју праксу.

Регионални пројекти

Пројекат "InvestRM"

Пројекат који је у сарадњи са интернационалним партнерима из Хрватске, Словеније и Аустрије као и са регионалним партнерима из Босне и Херцеговине довео до стварања мултифакторског модела за улагања у сектор рудних сировина и студије случаја за Босну и Херцеговину.

Наши сарадници

Постојањем више од двије деценије и радом на великом броју пројеката допринијело је да Рударски институт оствари сарадњу са многим привредним субјектима из читаве Босне и Херцеговине и региона. Учествовањем на међународним пројектима остварена је сарадња и са европским универзитетима, институтима и привредним субјектима.

Имате питање?

Уколико имате било какво питање, ми смо ту да Вам одговоримо у најкраћем могућем року.