наши пројекти

Пројекти из рударства

Рударски институт Приједор је у току свог постојања израдио преко 120 пројеката у које спадају Главни рударски пројекти, Допунски рударски пројекти, Упрошћени рударски пројекти, Студије економске оправданости, многе ревизије пројеката , рударскi надзори и Пројекти рекултвацијe деградисаног земљишта. Издвајамо неке од најзначајнијих.

Главни рударски пројекат експлоатације лежишта ''Омарска '' – локалитет Бувач
Група аутора Рударског института Приједор и Рударско-геолошког факултета из Београда, (2007)

Главни рударски пројекат експлоатације техничког грађевинског камена - кречњака на ПК ''Добрња''Малбашић,В., Милошевић, А., Агбаба, Г., Челебић, М.,(2008)

Допунски рударски пројекат постројења за производњу филера на руднику кречњака каменолому 'Carmeuse'' а.д. ДобојМарин, Ж., Радиновић, Д , Пржар, С., Челебић, М.,(2014.)

Допунски рударски пројекат ПК Гацко-централно поље за капацитет 2,3*1000000t угља годишње


Радуловић, П., Клинцов, Д. Марин, Ж.,Пузигаћа, Р., Малбашић, С., Прерад, Н., Вученовић, Б., Цвијић, Р., Глигић, М. у сарадњи са “ ИРМ -Бор“, д.о.о. Зворник и Институт за грађивинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука (2020)

0 +
ПРОЈЕКАТА

Пројекти из геологије

Рударски институт Приједор је у току свог постојања израдио преко 50 геолошких елабората, преко 60 пројеката детаљних геолошких истраживања, око 30 развојних пројеката и студија. Вршимо инжењерско геолошке надзоре и водимо књиге резерви минералних сировина многим привредним субјектима, који имају право експлоатације. Издвајамо неке од најзначајнијих:

Елаборат о класификацији и прорачуну резерви угља на лежишту „Богутово Село и Угљевик Исток“ код Угљевика са стањем на дан 31.12.2015. године


Цвијић, Р., Милошевић, А., Грубић, А. Челебић, М., Иванковић, Б., (2016)

Елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви вода на локалитету Томашица код Приједора са стањем на дан 01.06.2016. године


Цвијић, Р., Иванковић, Б. сарадници: Милошевић, А., Беговић, П. Клинцов, Д., Грубор, Д., Бајић, Н., Челебић, М. (2016)

Елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви руде гвожђа на лежишту „Видрењак“ код Приједора са стањем на дан 01.01.2022. године


Цвијић, Р., сарадници: Грубић, А., Клинцов, Д., Голијанин, А., Пузигаћа, Р., Радуловић, П., Кусоњић, Н. (2022)

Пројекат детаљних геолошких истраживања жељезне руде лежишта Цигануша -Шкорац у руднику ЉубијаЦвијић,Р.,Милошевић,А., сарадници: Челебић, М.,Торбица, Д. (2022)

0 +
ПРОЈЕКАТА

Пројекти из екологије

Рударски институт Приједор је у току свог постојања израдио преко 100 стручних подлога из области заштите животне средине (студије утицаја на животну средину, планови активности, докази за издавање еколошке дозволе, стратешке процјене утицаја на животну средину, извјештаје о извршеном мониторингу) за различите привредне субјекте и разне дјелатностикао што су: експлоатација минералних сировина, саобраћајна инфраструктура, субјекти који се баве управљањем отпадом, производни погони, постројења за сагоријевање и друго. Издвајамо неке од најзначајнијих:

Студијa утицаја на животну средину експлоатације жељезне руде на лежишту ''Омарска'' - локалитет ''Бувач''Малбашић, В., Средић С., Милошевић, А., Прерад, Н., Малбашић, С., Марин, Ж. (2010)

План управљање отпадом за подземну експлоатацију боксита на лежишту ''Подбраћан''
Прерад, Н., Средић, С., Цвијић, Р., Малбашић, С., Марин, Ж. (2019)

Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину Регулационог плана ''Производно-пословна зона Александрвац 2''Прерад, Н., Вученовић Б., Малбашић, С., Марин, Ж., Радуловић, П. (2022)

0 +
ПРОЈЕКАТА